Informace pro akcionáře

Valná hromada

Statutární ředitelka akciové společnosti Fontana a.s., se sídlem Teplice, U Hadích lázní 1153, IČ 646 51 410, svolává dle čl. 3.3.1. Stanov společnosti, řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Fontana a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akcionářů společnosti Fontana a.s.